7. alea
edukiak
edukiak
Udarregi Ikastola

albisteakerreportaje nagusia

GAZTEEN EUSKARA MAILA JAISTEN

irudia

Gazteen euskara erabilera jaisten


Zuek ere gazteleraz hitz egiten al duzue?
Dakizuenez azken aldi honetan gazteen euskararen erabilera jaisten joan da. Arazo hau dela medio, esan genezake oso garrantzitsua dela Euskal Herriarentzat bertako gazteek euskaraz mintzatzea. Gai hau aukeratu dugu gure inguruan ikusten dugulako euskal gazteek geroz eta gehiago hitz egiten dutela gazteleraz. Eta horregatik inkesta bat egin dugu ikastola osoan honi buruzko informazioa lortzeko eta informazio hau lortu dugu DBH-ko ikasleen artean pasatako inkestan. 

Mutilak

Neskak

 

Amarekin euskaraz :

%77,77

%77,04

 

Aitarekin euskaraz:

%82,71

%73,77

 

Anai-arrebekin euskaraz:

%88,88

%86,88

 

Lagunekin euskaraz :

%96,29

%90,16

 

Kirolean euskaraz:

%91,35

%85,24

 

Donostiara joatean euskaraz:

%81,48

%70,49

 

Amarekin gazteleraz:

%22,23

%21,31

 

Aitarekin gazteleraz:

%17,29

%26,23

 

Anai-arrebekin gazteleraz:

%11,12

%13,12

 

Lagunekin gazteleraz:

%3,71

%9,84

 

Kirolean gazteleraz:

%8,65

%14,76

Donostiara joatean gazteleraz:

%18,52

%29,51
Inkestaren datuak ikusirik ateratako ondorioa honakoa da; Usurbilen euskara gehiago erabiltzen dela gaztelera baino. Esan dezakegu neskek eta mutilek maiztasun berdintsuan hitz egiten dutela euskaraz.
Badakigu euskara ahula dela eta beste hizkuntza baten eraginpean dagoela, gazteleraren eraginpean zehazki, baina ez badugu denok esfortzu handia egiten oso erraz galduko litzateke hizkuntza. Euskara zaindu egin behar dugula uste dugu, horrekin esan nahi duguna da euskara erabiltzen duguna baino gehiago erabili behar dugula. Horrela, borrokatuz, euskara aurrera eramatea lortuko dugu.
Badago jende heldua gazteleraz bakarrik dakiena eta euskaraz ikasi nahi dutena, horretarako badaude euskaltegiak… euskara ikasteko. Bestalde, umeei txiki-txikitatik erakutsi behar zaie hizkuntza eta etorkinei ere euskara erakutsi behar zaie. “Hizkuntza bat ez da galtzen ez dakitenek ikasten ez dutelako, dakitenak hitz egiten ez dutelako baizik”.Azalera itzuli